Kenzan Fair Trade Shop

Välkommen till Kenzan Fair Trade Shop!

Kenzan Fair Trade Shop har finkammat marknaden av rättvist handlade produkter som importeras till Sverige, och plockat ut det som uppfyller våra höga krav så att vi kan sälja högsta kvalitet till bäst pris! Vi har redan gjort det arbetet åt er, så nu är det bara för er att välja och vraka bland de över 160 rättvist handlade (fairtrade) produkter i vår webbshop! Ni är också välkomna in till oss i vår butik i Västerås city.

I vårt sortiment hittar du Fairtrade-märkta produkter från hela världen!

Klicka på Fairtrade-symbolen till vänster för att länkas till Fairtade.se för mer information om rättvist handlade produkter samt Fairtrade-märkta produkter.

I menyn ovan kan du välja mellan olika kategorier för att lättare överskåda våra produkter! 

Vill ni på ert företag få en månads-kasse med fair trade / eko / rawfood produkter? Flera olika paket i olika prisklasser. Just nu halva priset på prova-på-paketet! 

10 principer för Fair Trade enligt World Fair Trade Organisation

Dessa 10 principer ska följas efter bästa förmåga av samtliga medlemsorganisationer inom WFTO.

  1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
  2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
  3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
  4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade. Till hjälp har vi www.tsreklam.se och deras reklamprodukter.
  5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
  6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
  7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
  8. Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
  9. Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
  10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.