Fair trade kryddor

Kryddor odlas oftast av små, lokala producenter i avlägset belägna regioner i fattiga länder som Indien, Madagaskar, Vietnam, Sydafrika, Tonga, Iran och Uzbekistan. Dessa små producenter bli väldigt beroende av väder, vind, tillgång på drivmedel och övrig infrastruktur som till exempel vägar och fordon.

Slutproducenterna, däremot, är ofta stora, globala företag som har mycket större möjligheter att förhandla om pris och andra villkor för försäljning. Detta gör att förhållandet i handeln ofta är väldigt ojämlikt, till de små producenternas nackdel.

För att förbättra villkoren för de små producenterna, och hjälpa dem att öka produktionen eller ställa om till ekologisk produktion för att spara miljön, har handlare beslutat att betala en Fairtrade-premie på 15% av priset för kryddor som odlas av Fairtrade-anslutna odlare. 

Bland de vanliga kryddorna som har en Fairtrade-märkning finns bland annat vanilj, gurkmeja och kardemumma, och totalt är det drygt 40 kryddor som finns som Faritrade-certifierade.

Odlarnas anslutning till Fairtrade

För att inte varje liten familj som odlar kryddor ska behöva ansluta sig till Fairtrade har man beslutat att ordna kooperativ för de små producenterna. Kooperativen får Fairtrade-premien och delar sedan ut den enligt demokratiska principer.

För kryddor som produceras på plantage tillfaller premien arbetarnas fackförbund, som också de använder demokratiska principer för att besluta vad pengarna ska användas till.

Syftet med Fairtrade-premien ska vara att förbättra samhällets och gruppens ekonomi, ekologi och sociala hälsa. Bland aktiviteterna som Fairtrade-premien används till finns därför utbildning, vård och samhällsprojekt, men också pengalån till medlemmar, eller inköp av produktionsmaterial.