Fair trade te

Idag produceras te i över 30 länder, och det är världens näst vanligaste dryck efter vatten. Te odlas Den största delen av världens teproduktion sker på stora plantager med många arbetare, men en del av produktionen är småskalig och sker i de fattigaste regionerna i världen. De första stegen i produktionen är odlingen av tebuskar och torkning av bladen, och detta ger betydligt mindre pengar än den förädlingen av teet som sker i senare delar av produktionskedjan.

För teodlarna betyder detta att deras del av vinsten är liten, och att de ofta saknar medel att förbättra produktionen för att göra den mer ekonomiskt lönsam eller mer ekologisk och miljöbefrämjande.

På plantagen har det visat sig att levnadsvillkoren ofta är mycket dåliga, med låga löner som kanske inte ens går att leva på, mycket arbete och mycket små möjligheter att förhandla med arbetsgivarna om förbättringar. 

Fördelar Fairtrade

Bland föreskrifterna för Fairtrade-regleringen av teproduktion finns:
Reglerad hantering av kemikalier, där hälsofrämjande åtgärder ingår.
Reglering av långsiktiga handelsrelationer.
Ett minimipris som ska täcka produktionskostnaden.
Fairtradepremien, som är på 0,5-1,1 USD per kilo te.

Utöver detta är Fairtrade en del i en internationell organisation som arbetar för att förbättra lönerna för arbetarna inom te-industrin i de olika delarna av världen. Man jobbar då med att ta fram riktvärden för de minsta löner som går att leva på i de regioner där man odlar te.

Av Fairtrade-premierna används ungefär hälften till arbetarservice som sjukvård och utbildning, och andra halvan används till infrastrukturprojekt i närområdet.