Fair trade kaffe

Kaffe var den första produkten på marknaden som fick en fairtrade-märkning. Anledningen till att man började titta på just kaffe är att merparten av världens kaffe odlas på mindre familjejordbruk i fattiga landsbygdsområden. Kaffet säljs sedan till mellanhänder, som i sin tur handlar  kaffet på stora marknader, där det köps av enorma globala företag.

Detta sammantaget gör att råvarupriserna på kaffe varierar väldigt, och den ekonomiska osäkerheten för kaffeodlarna är stor. Ibland handlas kaffe till och med till priser som är under produktionskostnaden för råvaran. Odlarnas del av den eventuella vinsten är väldigt liten, och handelskedjan är lång och svår att följa. Produktionen på det lilla jordbruket som drivs av en familj är ofta svår att ställa om till en mer miljövänlig och lönsam, eftersom den dels baserar sig på gamla familjetraditioner och dels har inte de små producenterna ekonomiska medel eller kunskap för att göra en sådan omställning.

Vinster med fairtrade

I och med fairtrade-kriterierna så har odlarna fått en mängd fördelar, bland annat:
Man får hjälp att ställa om till mer miljövänliga odlingstekniker, till exempel näringsrika jordar som minskar användningen av kemikalier.
Fairtrade premien kan användas för att ersätta gamla och sjuka kaffeplantor
Genom fairtrade kan odlarna få teknisk rådgivning för att investera i nya system som ökar produktionen.
Fairtrade uppmuntrar odlarna till att skydda omgivande miljö, och göra den till en del av produktionen.

Flera av de stora kaffeproducenterna har insett problematiken med dagens produktion, och har därför valt att köpa fairtrade-certifierat kaffe för att säkra den framtida produktionen.